rhy.fi
Ajankohtaista

 

Lappajärven Metsästysseura Ry:n Metsästystiedote.

Jäsentietojen päivitys

Lähettäkää sähköpostiosoitteenne, puhelinnumeronne ja syntymäaikanne, mieluiten sähköpostilla osoitteeseen ”lapmsry@gmail.com”, tai valinnaisesti sihteerille tekstiviestinä (0407098118). Tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin, josta jäsenmaksulomakkeet tulevat suoraan sähköpostiin, jos sellainen on ilmoitettu. Seura lähettää myöskin kokouskutsut ja mahdollisesti muita tiedotteita tulevaisuudessa myös sähköpostin välityksellä. Ensivuodesta lähtien paperilaskuista veloitetaan pienlaskutuslisä. HUOM: Mikäli et ole jostakin syystä saanut vuoden 2024-2025 jäsenmaksulaskua voit maksaa sen suoraan seuran tilille merkillä "jäsenmaksu 24-25"  tilinumero FI73 4746 1020 0049 65, OP Lappajärvi.

 

Saaliskiintiöt

Seuran kesäkokous päätti tulevalle metsästyskaudelle (2024) seuraavat jäsenkohtaiset saaliskiintiöt; 1 musta metso 5 teertä, 5 kpl peltopyy. Muu riista lakien ja asetusten mukaan. Huomioikaa Riistakeskuksen antamat mahdolliset rajoitukset pyyntiajoissa tai kiintiöissä.

Rauhoitusalueet

Vesilintumetsästykseltä rauhoitetaan Myllyranta (Angerviston rengasliike)-Pumppaamo   (Hautausmaan parkkipaikan rannassa oleva rakennus) väli 300 m järvelle päin.  Metsäkanalinnut rahoitettu ns. Kolmion alueella (Taipaleentie-Hanhikankaantie-Alarannantie).

Metsäkauriin metsästys

Metsäkaurismetsälle menijät maksavat 30 EUR (metsästyskausi) joko seuran tilille (viestikenttään ”kaurisjahtimaksu”) FI73 4746 1020 0049 65 tai suoraan metsäkaurismetsästyksen yhteyshenkilölle, ennen metsäkaurisjahtia. Rahat käytetään kannanhoitoon. Kyttäysmetsästys sallittu seuran mailla. Ennen kyttäämään menoa on hyvissä ajoin ilmoitettava yhteyshenkilölle aika ja paikka, jonne on menossa, joko soittamalla tai tekstiviestillä. Samoin metsäkauriin kaadosta on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Kauriinmetsästyksen yhteyshenkilö; Bo Dinga (044 022 5253). Metsästysasetuksen mukaisen, riistakeskukselle tehtävän metsäkauriin saalisilmoituksen metsästäjä hoitaa henkilökohtaisesti. Kevätpukkijahdin osalta johtokunnalla oikeus rauhoittaa tietty maa-alue, jos katsotaan liikaa pukkeja kaatuneeksi ko. alueelta. Ilmoitusvelvollisuus sama, kuin syyskaudella.

Metsästysvieraskäytäntö

Sorsametsälle vieraan päiväkortti 30€. Päiväkortti maksetaan seuran tilille FI73 4746 1020 0049 65 ennen metsästyksen aloittamista, viestikenttään merkitään metsästyspäivät.  

Muun riistan metsästykseen ei päiväkorttimaksua. Seuran jäsenen on toimittava isäntänä ja isäntä oltava mukana koko metsästystapahtuman ajan. Vieraan saalis menee isännän kiintiöstä. Myös pienpetojen ja haittaeläinten vierasmetsästyksessä seuran jäsenen on oltava jahdissa mukana. Valkohäntäpeuran vierasjahtimahdollisuuksien tiedustelu seuran sihteeriltä tai metsästyksenjohtajalta (040 050 0889).

Hirvi ja valkohäntäpeurakokoukset 

Hirvikokous 23.08.2024 Klo 17.00 metsästysmajalla. Valkohäntäpeurakokous heti hirvikokouksen perään. Hirven- ja valkohäntäpeuranmetsästyksestä kiinnostuneet seuran jäsenet tervetulleita. Voit osallistua metsästykseen myös yhdessä jonkun toisen seuran jäsenen kanssa, ns. puoliosuudella.  

 

KESÄKOKOUSTIEDOTE

Kesäkokous pidettiin 14.07.2024 Klo:18.00. seuran majalla

 Ennen kokousta jaettiin pienpetokilpailujen palkinnot:                                                                                   

1.Roni Lammi 33p  2. Matti Särkiniemi 12p   3.Anssi Nahkala 8p                         4.Ari Karjalainen 5p  5. Bo Dinga 3p

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Dinga ja sihteeriksi Miika Övermark

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

4. Vahvistettiin osanottajaluettelo, jossa erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden, kuin jäsenten läsnäolo ja puheoikeus.

5. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari Koskela ja Lasse Nahkala 

6. Johtokunta on valinnut uudeksi seuran jäseneksi Harri Jussi Erkinheimon 

7. Juhani Vanhamäki sekä Reijo Vanhatupa muutetaan hiljaisiksi jäseniksi ja muutetaan tarvittaessa kunniajäseniksi. Perusteena pitkä ja ansiokas työ seuran hyväksi.

8. Jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneitä jäseniä ei ollut.

9. Vahvistettiin yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmä ja riistayksikkökiintiöt, mukaan lukien kevätpukkijahti alkavalle metsästyskaudelle. Päätettiin alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöistä: päiväkortti sorsametsälle 30e (maksu suoraan seuran tilille) Muu riista: ei päiväkorttimyyntiä, seuran jäsen isäntänä, jonka tulee olla jahdissa mukana. Vieras metsästää isännän kiintiöstä. Vieraat voivat myös osallistua porukkametsästykseen. Kiintiö: 1 metso 5 teertä 5 peltopyytä. Kauriin kevätpukki jahti ei kiintiötä. Johtokunta rauhoittaa tarvittaessa alueita, jos liikaa samalta alueelta ammutaan. Metsästys muuten lainsäädösten mukaan.

10. Rauhoitusalueet: Metsäkanalinnut: Kolmio (ts. Taipaleentie-Hanhikankaantie – Alarannnatie välinen alue), Vesilinnut: Myllynrannasta (Ts. Angerviston rengasliikkeestä) 300metriä järvelle päin ulottuen etelään vedenpumppaamolle (hautausmaan parkkipaikan rannassa oleva rakennus) asti.

11. Hirvikokous 23.08 klo:17:00

Valkohäntäpeurakokouksen ajankohta 23.08 klo:18:00

Karhunmetsästyskokousta ei pidetä. 

12. Seuralla ei ollut uusia hankintoja

13 Koemaastoja luovutetaan kilpailutoimintaan koiramiehille/hirvimiehille vain metsästysalueen toinen puoli kerrallaan (Päkin puoli tai Kokon puoli) metsästyskauden aikana. Jahtikauden aikana jahtivouti luovuttaa maastot. Jahdin ulkopuolella puheenjohtaja luovuttaa maastot koekäyttöön.

 

Sääntömääräinen kesäkokous majalla sunnuntaina 14.07.2024 klo 18.00.

Käsitellään sääntöjen §10 kesäkokouksen mukaiset asiat. Johtokunta kokoontuu klo 17.00.   HUOM: Ilmoittakaa pienpetosaalismäärät sihteerille ennen johtokunnan kokousta.  

Seuran omia ammuntavuoroja lisätty

Seura järjestää kesällä 2024 RHY:n ammuntojen lisäksi omia harjoitusammuntoja perjantaisin 12.7, 19.7,  26.7. ja 2.8. klo 18.00. - 20.00. 

Ampumaradan  siivoustalkoot perjantaina 28.6.2024 klo 17.00. alkaen 

Seuran jäsenien toivotaan osallistuvan runsaslukuisesti. Ota mukaan raivaussaha, vesuri, trimmeri tai viikate. Osoite: Tuikantie 224, 62600 Lappajärvi

 

Riistapellon kylvö ja majan pihan siivoustalkoot 29.6. 2024 klo 09.00

Lauantaina 29.06.2024 klo 09.00.  Kokoonnutaan majalle klo 09.00.  

 

Rauhoitusalue 2024 kevätpukin metsästys: 

Johtokunta on päättänyt rauhoittaa kevätpukin metsästykseltä 16.5. - 15.6.2024 Mynkelinmäki-Helkanmäki-Kivioja-Taivaltie-Vuoret-Kettukangas -alueen.  

 

Ammuntakokeet ja harjoitusammunnat 2024

Vuoden 2024 ammuntakokeet ja ammunnat järjestetään Lappajärven (Tuikantie 224, 62600 Lappajärvi) ja Vimpelin (Paaluomanlenkki 136, 62800 Vimpeli) ampumaradoilla. Ampuma- ja jousikokeita järjestetään 21.7.2024 alkaen. Harjoitusammunnat alkaen 10.7.2024. Katso lisätietoja kohdasta ammunnat.  

Metsästäjätutkinnot Lappajärven-Vimpelin riistanhoitoyhdistys

Vimpelissä  10.09.2024, Lappajärvellä  12.09.2024. Tutkintomaksu 20 euroa. 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös