rhy.fi
Jäseneksi

Lappajärven metsästysseura ry toivottaa uudet jäsenet seuraamme. Liittymismaksu on 500 €. Liittymismaksun voi maksaa myös erissä.  Maanomistaja, joka on vuokrannut vähintään 20ha seuralle, ei maksa liittymismaksua.

Seuran jäsenmaksun vahvistaa johtokunta vuosittain. Maanomistajajäsenten jäsenmaksu on puolet jäsenmaksusta.

Seuralla on useita eri jäsenmuotoja, nuorisojäsenyys, koejäsenyys ym. josta löytyy jokaiselle sopiva voihtoehto metsästysharrastuksen, riistanhoidon ja koiraharrastuksen aloittamiseksi. Nuorisojäsen voi harrastaa metsästäjätutkinnon jälkeen esim. loukkupyyntiä tai osallistua metsästykseen vaikkapa vanhempansa tai muun seuran jäsenen valvonnassa. Metsästäjätutkintoja järjestää Lappajärven-Vimpelin riistanhoitoyhdistys, lisätietoja https://www.eraverkko.fi/rhy/lappajarven-vimpelin-riistanhoitoyhdistys

Ota yhteyttä seuran puheenjohtajaan tai sihteeriin, mikäli jäsenyys seurassa kiinnostaa. 

Jäsenhakemuskaavakkeen voit ladata ja tulostaa täältä: tiedostot/jasenanomus.docx


Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Koejäsen;
3) Nuorisojäsen;
4) Maanomistajajäsen;
5) Kunniapuheenjohtaja;
6) Kunniajäsen ja
7) Kannatusjäsen.

Seuran varsinaiseksi ja koe- tai nuorisojäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja jota kaksi nykyistä seuran jäsentä on suositellut jäseneksi.

Varsinaiseksi ja koejäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka kunnes nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Samana vuonna kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, on seuran kokouksen päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Maanomistajajäsenyyteen oikeuttavan metsästysvuokra-alueen minimipinta-ala päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös